Schoolraad

De schoolraad is een officieel overlegorgaan tussen ouders, personeel en het schoolbestuur.

Drie à vier keer per schooljaar wordt er samengekomen aan de hand van een vooropgestelde agenda.

In onze schoolraad worden ouders vertegenwoordigd door twee ouders, vragen of opmerkingen kunnen via de vertegenwoordigers op de schoolraad worden besproken.

Wie zijn de leden van onze schoolraad?

Personeel: meester Marc, juf Ann en juf Nele Somers

Schoolbestuur: schepen van onderwijs: Karin Derua

Ouders: Annelies Wolfs en An De Winter

Voorzitter en verslaggever van de schoolraad: Liesbeth L'heureux

Hoe worden de leden gekozen?

Ouders worden gekozen via een stemming, net zoals de personeelsleden. De termijn is 4 jaar. Na deze termijn wordt er herbekeken of er nieuwe kandidaten zijn.

Wat zijn de thema's?

Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders en leerlingen aanbelangen. Dit kan gaan over het studieaanbod, het schoolreglement en eventuele wijzigingen, vaststellingen van de criteria voor de verdeling van de lestijden, welzijn en veiligheid op school, schoolwerkplan, infrastructuur,...