Inschrijven

Inschrijven voor het schooljaar 2023-2024?

Neem contact op met de school en maak een afspraak met het secretariaat.

Er zijn nog vrije plaatsen beschikbaar voor dit schooljaar.

Inschrijven voor het schooljaar 2024-2025:

Heb je reeds een kind bij ons op school?

Ouders die al een schoollopend kind bij ons hebben genieten van een voorrang. Deze ouders kunnen vanaf 6 november 2023 tot en met 26 februari 2024 hun kindje al inschrijven voor het schooljaar 2024-2025. De inschrijving kan digitaal of via papier gebeuren. Via deze weg hoef je niet digitaal aan te melden en ben je zeker van je plaats bij ons op school.

Is dit je eerste kindje dat je inschrijft op onze school?
Elke ouder moet dezelfde procedure volgen voor een inschrijving. Voor je kan inschrijven moet je eerste aanmelden.
Via deze link kan je aanmelden: http://boortmeerbeekbao.aanmelden.vlaanderen

Vanaf 27 februari 2024 (12.00u) tot en met 19 maart 2024 (12.00u) moet elke ouder zijn kind digitaal aanmelden voor de school van zijn eerste keuze. Je kan hierbij meerdere scholen selecteren in volgorde. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode worden de kinderen toegewezen aan een school, hierbij is de school van de eerste keuze erg belangrijk. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen in een school kijkt het systeem naar de afstand in volgelvlucht. Het tijdstip van aanmelden heeft geen invloed op je eerste schoolkeuze.

Op 19 april 2024 zal de ouder weten of er plaats is in de school van zijn eerste keuze. Ouders krijgen een mail of een brief, met deze melding kan je dan je kind gaan inschrijven in de school waar je bent toegewezen.

Vanaf 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024 kunnen alle ouders inschrijven met een ticket van de aanmelding.

Vanaf 23 mei 2024 starten de vrije inschrijvingen. Ouders die zich niet hebben aangemeld kunnen zich dan ook inschrijven in de school als er nog vrije plaatsen zijn.

Kom je graag de school al eens bekijken of wil je de sfeer even opsnuiven?
Iedereen is welkom op 27 februari 2024, 17.30u om kennis te maken met de school.
Inschrijven is niet nodig, je kan gewoon langskomen. De ingang is via de Kruisveldweg.

De inschrijvingen worden op school voltooid, hiervoor maak je een afspraak met het secretariaat.

Voorrangsgroepen:

Zussen en broers (zelfde leefeenheid) van een reeds ingeschreven leerling

Elke leerling wiens ouders(s) op het moment van inschrijving personeelslid is op school.

Documenten die nodig zijn bij de inschrijving:         

De inschrijving gebeurt aan de hand van de kids-ID

Als het kind geen kids-ID heeft, volstaat ook één van volgende documenten:

een isi+-kaart 

het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;

de reispas voor vreemdelingen

Welke formulieren moeten ingevuld worden?

  1. Inschrijvingsformulier met uw administratieve gegevens (adres, telefoon/gsm-nummers, e-mailadressen,...)
  2. Engagementsverklaring en toestemmingsformulier in verband met beeldmateriaal ondertekend
  3. medische en zorgfiche ( vrijblijvend)
  4. Vragenlijst achtergrond van uw kind ( verplicht )
  5. Keuzeformulier Levensbeschouwelijke vakken godsdienst/zedenleer (vanaf het 1ste leerjaar)