Dagindeling

Er is opvang op school vanaf 7.00u tot 8.35u en vanaf 15.40u tot 17.30u.

Kleuterschool

De dag start om 8.50u. Kleuters mogen worden afgezet vanaf 8.35u aan de poort van de kleuterschool naast de fietsenparking. Er staat altijd een leerkracht van de kleuterschool die de kleuters verwelkomt aan deze poort.

Bel gaat om 8.50u

Speeltijd 10.10u tot 10.25u

Middag 11.35u tot 12.35u

Speeltijd 14.10 tot 14.25

Einde schooldag 15.25u ( woensdag 11.50u)

Kleuters worden opgehaald in de turnzaal van de kleuterschool ( ingang via Kruisveldweg), hier zijn meerdere leerkrachten aanwezig en heb je een korte vraag kan je die altijd aan de leerkracht stellen.  Het ophalen is van 15.25u tot 15.40u, nadien gaan alle kleuters naar de betaalopvang.

Belangrijk is dat je goed afspreekt met de leerkracht of je kind naar de betaalopvang gaat of niet.

Lagere school

De dag start om 8.50u, vanaf 8.35u gaan leerlingen zelfstandig naar hun speelplaats. Ze plaatsen hun boekentas in het rek en gaan spelen. Op de speelplaatsen staan leerkrachten. Ook bij de ingang aan de poort staat een leerkracht.

Bel gaat om 8.50u

Speeltijd 10.30u tot 10.50u

Middag 12.30u tot 13.35u

Einde schooldag 15.25u ( woensdag 11.50u)

Leerlingen worden opgehaald vanaf 15.25u tot 15.40u aan de bruine poort ( vooraan Beringstraat), hier zijn leerkrachten aanwezig op de speelplaats, je kan leerkrachten hier kort aanspreken.

Belangrijk is dat je goed afspreekt met je kind of het naar de betaalopvang gaat of niet. Ook kan je het secretariaat steeds op de hoogte brengen hierover. Als er gedurende de dag dingen wijzigen kan je steeds het secretariaat contacteren, zij brengen de info bij de juiste persoon.

Het is belangrijk dat alle kinderen van bij de start van de schooldag = het eerste belsignaal, aanwezig zijn. Kinderen die te laat zijn worden door secretariaatsmedewerkers of de directeur binnengelaten. Ouders blijven buiten het schooldomein.

Wens je graag iemand te spreken van het team? Informeer even via het secretariaat of de persoon aanwezig is.