Opvang op school

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG IN DE SCHOOL

Tarief: € 0,17  per kind per begonnen vijf minuten (fiscaal aftrekbaar).

Voor het eerste kwartier voor de aanvang van de lessen en het eerste kwartier na het beëindigen van de lessen is er geen vergoeding verschuldigd.

Vanaf een tweede kind van een gezin wordt een korting van 25% toegestaan. Deze korting is van toepassing op het tweede en al de daaropvolgende kinderen van eenzelfde gezin (ook als het oudste kind niet in de opvang is).

Er wordt tijdens schooldagen betalende opvang in school voorzien op volgende tijdstippen:

's morgens van 7 uur tot 8.35 uur

's avonds van 15.40 uur tot 17.30 uur

woensdagmiddag van 12.05 uur tot 13 uur

De coördinator van de naschoolse opvang is Tamara Moeyens, voor vragen of mededelingen kan je steeds terecht bij haar via opvang@gbsklimboom.be of via telefoon 0476/ 68 05 19.