Busvervoer

Het schoolbusvervoer, dat kosteloos is, wordt georganiseerd door het gemeentebestuur en de buitenschoolse kinderopvang Ravot. Het meldingsformulier en het reglement vind je hieronder.

Je moet jouw kind steeds inschrijven voor het busvervoer.
Via mail ontvangt elke ouder een link, via deze link kan je inschrijven voor het busvervoer.
De inschrijving gebeurt telkens van vakantie tot vakantie. Aanvragen kunnen niet meer via telefoon of mail.

Is uw kind niet ingeschreven? De bus zal niet stoppen en uw kind kan niet meerijden met de bus.

Bij een eerste gebruik van het busvervoer steeds het meldingsformulier ingevuld aan de school bezorgen.

  • Gsm-nummer bus 1 (schildpad): 0479 95 40 11
  • Gsm-nummer bus 2 (konijn): 0479 95 40 13