Privacy & deconnectie

De school werkt al enkele jaren met Microsoft Teams als digitaal klasplatform. Verder gebruiken we in de lagere school Bingel als leerplatform en is er de algemene mail waarbij u op regelmatige basis de algemene schoolinfo ontvangt.

We willen nu de kans grijpen om rust en duidelijkheid te brengen in onze digitale kanalen en de communicatie hierrond.

Goede afspraken maken goede vrienden.

Microsoft Teams

Elke leerling heeft een account op naam van de leerling, dit ontvang je enkele dagen na je inschrijving. Het paswoord loopt over schooljaren heen en heeft iedere ouder zelf kunnen instellen. Bij verlies van dit paswoord contacteert u de school, ict@gbsklimboom.be, en ontvangt u meteen een nieuw paswoord.

Ouders dienen het paswoord aan elkaar door te geven zodat elke ouder op dit platform kan aanmelden. Het account staat op naam van de leerling, niet op naam van de ouders, er is dus maar één account beschikbaar per kind. Vanaf het vijfde leerjaar zullen leerlingen die account ook zelf meer gebruiken in de klas. Merken wij dat dit gemeenschappelijk gebruik tussen ouders moeilijk loopt zoeken wij samen naar een oplossing.

Elke klas heeft een eigen Teamsgroep. In deze groep kan je praktische info terugvinden, brieven die gemaild zijn en foto’s van de kinderen, data die je moet onthouden,…

Alle ouders hebben toegang tot deze groep. Er is ook een chatfunctie in deze groep. Bij misbruik van deze chatfunctie kan deze chatfunctie worden uitgeschakeld. 

Zet in deze chatfunctie geen gevoelige informatie, iedereen kan meelezen van de klas.

De chatfunctie is niet bedoeld om de leerkracht vragen te stellen tijdens de lesuren, de leerkracht zal niet antwoorden op deze vraag tijdens de schooluren. Bij dringende vragen tijdens de schooluren kan u de school contacteren, of kan u een mail sturen naar de leerkracht. Die zal zo snel mogelijk antwoorden.

Teams wordt ook gebruikt bij online-overlegmomenten. Je dient hier steeds in te loggen op naam van je kind. Er is maar één account per kind mogelijk, wens je toch aan te melden met twee adressen, neem je contact op met de leerkracht.

In de kleuterschool wordt er wekelijks een kanaal aangemaakt op Teams waarin je extra informatie kan terugvinden rond de weekthema’s. Deze info wordt niet meer extra gemaild naar ouders. Alles zal na te kijken zijn op Teams.

Om onze leerkrachten te ontzien van het nemen van foto’s zullen er maar enkele foto’s te zien zijn van de klasactiviteiten. Elke leerkracht bepaalt zelf wanneer hij of zij foto’s neemt. Foto’s worden steeds in groep genomen, geen individuele foto’s van kinderen, en we beperken ons tot enkele foto’s per activiteit in een thema.

In de lagere school wordt Teams ingezet als digitaal leerplatform vanaf het vijfde leerjaar. Dit betekent dat leerkrachten mogen vragen om opdrachten uit te voeren via Teams.

Schoolmail

Vanuit de school komt er op regelmatige basis ( 1 of 2-wekelijks) een algemene schoolmail. Via deze mail wordt u geïnformeerd over komende acties, activiteiten, projecten, schooluitstappen,…

De mails worden verstuurd door de directeur, klasleerkrachten krijgen ook deze mail. Hebt nog bijkomende vragen kan u hierbij steeds terecht bij de klasleerkracht. Ook zal de klasleerkracht mails versturen naar ouders, bij een aankondiging van een activiteit in de klas, een herinnering of een oproep.

We merken op dat de schoolmail een makkelijk medium is om in communicatie te gaan met de school.

Bij elke mail die men wil schrijven, moet men zich afvragen of dit het beste medium is. Mail is goed om te informeren of een korte vraag te stellen.  Emoties zijn vaak een slechte leidraad bij het versturen van mails.

De school blijft tijdens de schooluren steeds bereikbaar via telefoon. Zaken waarbij wij kort op de bal moeten kunnen spelen of die emotioneel geladen zijn, bespreekt u best per telefoon of in persoon.

Voor vragen van algemene aard blijven de directie of het secretariaat het aanspreekpunt.

Wat mag u van ons verwachten ?

Mails of berichten in Teams worden 1 keer per 24 uur door het teamlid gelezen.

U mag een antwoord verwachten binnen de 3 werkdagen.

Na 18 uur en in het weekend worden geen berichten van ouders beantwoord.

We respecteren de privacy van de afzender door transparant mede-ontvangers in CC te zetten. Wij gebruiken BCC niet in persoonlijke communicatie en vragen van u hetzelfde.

Wanneer we een groep ouders aanschrijven, zetten we de ontvangers wel in BCC omwille van de privacy.

Bingel / Scoodle / Kabas

Dit zijn leerplatformen die gebonden zijn aan de werkboeken van de leerlingen. Dit is een manier om nog uitgebreider de leerstof in te oefenen. Elke leerling krijgt zijn code in september. Bingel is voor alle leerlingen vanaf L1, Kabas is enkel voor Frans van L5 en L6 en Scoodle hoort bij de methode van wereldoriëntatie, dit bepaalt de leerkracht zelf of het nodig is om via dit platform te werken.

Via deze platformen kan er geen communicatie gevoerd worden.

We gaan voor een vlotte communicatie en staan paraat om te helpen waar nodig!