Opvang

 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG “RAVOT”

Wat is Ravot?
RAVOT beschikt over een prachtig groen terrein dat uitnodigt tot speelplezier.

Ouders kunnen gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang op Ravot voor de naschoolse opvang (einde school tot 19 uur). Voor elk opvangmoment dient er op voorhand ingeschreven te worden via Ravot.

De opvang is kwaliteitsvol en erkend (fiscaal aftrekbaar) door Kind en Gezin. Ravot wordt georganiseerd door de Gemeente/OCMW Boortmeerbeek en richt zich tot alle kinderen van de basisscholen in Boortmeerbeek. Ervaren begeleiders werken een ontspannend, creatief en kwalitatief buitenschools aanbod uit voor de kinderen. Dit gebeurt in een veilige omgeving op een aangename, rustige en avontuurlijke manier. De nadruk ligt op een open ( buiten) spelaanbod. Daarnaast kunnen de kinderen ook deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Tijdens het schooljaar kunnen kinderen in een rustige ruimte huiswerk maken.

De gemeente regelt het busvervoer van de kinderen na schooltijd naar Ravot, dit vervoer is gratis.

Gaat je kind voor het eerst naar Ravot dan registreer je je kind op Ravot, neem alvast contact op via 015/ 50 06 80 of ravot@ocmwboortmeerbeek.be

Voor alle opvangmomenten, zowel voor –en naschools, woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen als vakanties moet je reserveren via I-school, https://bkoravot.i-active.be/lid/iactive/f?p=167:101::::::

Ravot organiseert infomomenten voor belangstellende ouders. Je krijgt een rondleiding en uitleg over de werking. Meer info op: https://www.ocmwboortmeerbeek.be/buitenschoolse-kinderopvang-ravot

Adres: Ravesteinstraat 84, 3191 Hever ( Boortmeerbeek)

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG IN DE SCHOOL

Tarief: € 0,17  per kind per begonnen vijf minuten (fiscaal aftrekbaar).

Voor het eerste kwartier voor de aanvang van de lessen en het eerste kwartier na het beëindigen van de lessen is er geen vergoeding verschuldigd.

Vanaf een tweede kind van een gezin wordt een korting van 25% toegestaan. Deze korting is van toepassing op het tweede en al de daaropvolgende kinderen van eenzelfde gezin (ook als het oudste kind niet in de opvang is).

Er wordt tijdens schooldagen betalende opvang in school voorzien op volgende tijdstippen:

    • morgen van 7 uur tot 8.35 uur
    • avond van 15.40 uur tot 17.30 uur
    • woensdagmiddag van 12.05 uur tot 13 uur