ICT op school

Leerlingen werken digitaal

In de kleuterschool en in het eerste leerjaar werken we met Fundels.

Fundels is een app waar leerlingen naar prentenboeken kunnen luisteren.

In de klas worden meerdere digitale leerplatforms aangeboden.

In de lagere school werken wij met Bingel, Scoodle Play en Kabas.

Dit zijn leeromgevingen waar elke leerling een persoonlijk paswoord voor krijgt.

Elke leerling heeft zijn individuele leeromgeving aangepast volgens zijn noden en talenten.

Leerlingen kunnen in de klas hierop werken, maar ook thuis kan je op het platform werken.

Leerkrachten kunnen huiswerk klaarzetten op Bingel en de gemaakte oefeningen opvolgen.

Als leerlingen vrij oefenen op Bingel is dit te zien en kan de leerkracht bijsturen.

Kabas is enkel voor de derde graad voor Frans. Scoodle Play is enkel voor het vak wereldoriëntatie.

Bingel wordt gebruikt voor taal en rekenen.

Vanaf het vijfde leerjaar leren leerlingen typen en werken met Teams. Ze leren een mail versturen, een basistekst typen in Word, een eenvoudige PowerPoint maken en opdrachten uploaden in Teams. We leren de kinderen enkele basistechnieken voor het typen.

Welke digitale leermiddelen zet de school in?

In de kleuterschool zijn er 30 I-pads beschikbaar.

In de lagere school zijn er 60 I-Pads beschikbaar en 30 laptops. De laptops zijn vooral bedoeld voor de oudere leerlingen.

Vanaf de derde kleuterklas heeft elke klas een digitaal bord.

Deze leermiddelen worden ingezet in verschillende lessen met verschillende doeleinden.