Gezondheid en beweging

Bewegen op school

Vanaf de instapklas gaat elke klas 2u turnen per week. De kleuters turnen op school en de lagere school turnt in de gemeentelijke sporthal.

Ook tijdens de schooldag zet iedereen in op extra bewegen.

Tijdens de lesmomenten zijn er bewegingstussendoortjes.

Er is elk schooljaar één sportdag voorzien voor alle leerlingen. De kleuters blijven nog op school, maar de lagere school heeft een sportdag buiten de school. Zo gaan de leerlingen vanaf L3 naar het sportterrein in Hofstade.

De school neemt deel aan sportactiviteiten op woensdagnamiddag georganiseerd door Moev, steeds onder begeleiding van de LO-leerkracht.

Alle leerlingen van de lagere school en van de derde kleuterklas doen mee aan de scholenveldloop die in de gemeente wordt georganiseerd.

Vanaf het vijfde leerjaar wordt de verplaatsing voor een activiteit grotendeels met de fiets gedaan. De jongere leerlingen gaan te voet als het haalbaar is.

Zwemmen

Onze school gaat zwemmen in het zwembad De Nekker in Mechelen.

De zwemlessen worden betaald door het schoolbestuur.

Vanaf de derde kleuterklas gaan we zwemmen tot en met het zesde leerjaar.

De nadruk ligt bij de kleuters op het spelen en zich vrij bewegen in het water. De leerkracht gaat hier kindgericht te werk, kinderen plezier laten ervaren in het water staat hier centraal. Kinderen leren zelf hun grenzen verleggen onder begeleiding en op hun eigen tempo. Dat kan enkel als een kind geen druk voelt.

Hoeveel keer gaat elke klas zwemmen?

De kleuters gaan een heel schooljaar zwemmen telkens om de twee weken.

In de lagere school gaan de leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar ook tweewekelijks zwemmen, maar telkens een half schooljaar.

Vanaf het derde leerjaar gaan de kinderen 1 trimester zwemmen, elke week.

Wat breng je mee?

We brengen een handdoek mee, zwemgerief en een badmuts. De jongens mogen geen losse zwemshort dragen, enkel een spannende zwembroek is toegelaten.

We stoppen dit in een stevige zwemzak die we zelf meebrengen van thuis.

Fruit en Koek

Kleuterschool

Kleuters eten elke voormiddag een stuk fruit. Dit is geschild en komt mee naar school in een doosje. In de namiddag eten de kleuters een koek.

Lagere school

Er is maar één speeltijd in de lagere school, de keuze ligt bij de ouders voor fruit of koek.

Kinderen brengen wel een gezonde koek mee naar school, geen chips, snacks, tuckoeken,…

Wekelijks biedt de school fruit aan, alle leerlingen krijgen dan een stuk fruit aangeboden. Het fruit wordt geschild en verdeeld door vrijwillige schilouders/grootouders.

Lagere school: middagactiviteiten

In de lagere school is er tijdens middagspeeltijd een sportaanbod voor de leerlingen.

Voor de leerlingen van L1-2-3 is er een dansmoment voorzien op de speelplaats en zijn er lesjes stokpaardrijden. Leerlingen kiezen zelf of ze willen deelnemen of niet, er kan ook gewoon gespeeld worden. Onder begeleiding van leerkrachten gaan de leerlingen voetballen.

Vanaf het vierde leerjaar is er een wekelijks aanbod tijdens de middag. Leerlingen kiezen zelf of ze willen deelnemen of niet. Er is voor dit sportaanbod ook een aparte speelplaats voorzien. Dit aanbod varieert van voetbal, trefbal, knikkeren tot hockey en stokpaardrijden en trefbal. Een dansbattle komt ook voor in het schooljaar.

Het aanbod wordt meermaals per schooljaar aangepast, hangt af van de vraag en van de leerlingen.